Woonhuisverzekering

Dekkingsvormen
•    Extra Uitgebreide Opstalverzekering
•    Extra Uitgebreide Opstalverzekering inclusief glas
•    Optimaal Woonhuisverzekering 
 
Dekking Extra Uitgebreide Opstalverzekering
De Extra Uitgebreide Opstalverzekering vergoedt de schade aan of door:
(raadpleeg voor de exacte dekkingsomschrijving(en) altijd de polisvoorwaarden)
•    brand, blikseminslag, ontploffing, storm, luchtvaartuigen
      en diefstal;
•    inductie door bliksem;
•    schroeien, zengen of smelten;
•    water onvoorzien gestroomd uit waterleiding, c.v.
      installatie, waterbed of aquarium (incl. vergoeding van
      de kosten van opsporing en herstel);
•    water dat is binnengedrongen als gevolg van verstopping
      van rioolbuizen of putten;
•    neerslag; onder neerslag wordt ook verstaan schade als
      gevolg van plaatselijke hevige regenval;
•    olie;
•    aanrijding/aanvaring;
•    relletjes en ongeregeldheden bij werkstaking;
•    vandalisme door iemand die het huis is
      binnengedrongen;
•    rook en roet;
•    een unit, laadpaal of oplaadpunt verbonden met de
      woning of een paal bestemd voor een elektrisch
      motorrijtuig wordt vergoed als de schade ontstaat door
      brand, bliksem, ontploffing, luchtvaartuigen, aanrijding
      en aanvaring en het omvallen van een boom, kraan,
      hoogwerker, heistelling en windmolen.

Fundering
De fundering van het verzekerde pand is standaard
verzekerd, behalve als het pand een appartement is.

Dekking Optimaal Woonhuisverzekering 
De "Optimaal" Woonhuisverzekering vergoedt de schade aan of door:
(raadpleeg voor de exacte dekkingsomschrijving(en) altijd de polisvoorwaarden)
•    alle schadegebeurtenissen zoals vermeld bij de Extra
      Uitgebreide Woonhuisverzekering en verder;
•    elke overige schadegebeurtenis zo lang die niet specifiek
      als uitsluiting in de voorwaarden is vermeld.