Aansprakelijkheidsverzekering

Wie zijn verzekerd?
•    alle gezinsleden;
•    uitwonende studerende (meerderjarige) kinderen;
•    inwonende familieleden;
•    huispersoneel;
•    logés;
 
Dekking
Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade:
•    door alle huisdieren;
•    als gevolg van joyriding door kinderen tot 18 jaar (ook schade aan het
      motorrijtuig zelf is verzekerd tot maximaal € 10.000,-);
•    aan geleende spullen (opzicht) tot maximaal € 15.000,-;
•    door zeilboten (max. zeiloppervlak 16m2), zeilplanken, roeiboten en op
      afstand bediende modelbootjes;
•    door vliegen met een drone en/of modelvliegtuig, mits is voldaan aan de
      wettelijke voorwaarden die daarvoor gelden; niet verzekerd is de
      aansprakelijkheid voor schade door vliegen met drones/modelvliegtuigen
      op niet toegestane plaatsen, evenals bij niet-recreatief gebruik;
•    als gevolg van het verrichten van een vriendendienst is tot maximaal
      € 15.000,-;
•    in verband met sport & spel en oppas- of logeersituaties; is een
      verzekerde niet aansprakelijk, dan vergoeden wij de schade toch tot
      maximaal € 15.000,-;
•    door de te koop staande eigen woning; als verzekerde niet meer of nog
      niet woont in een woning die hij bezit en hij aansprakelijk is voor schade,
      dan is die aansprakelijkheid verzekerd tot maximaal 36 maanden na het
      verlaten of het verkrijgen van de woning.
 

Bijzonderheden
•    de onderlinge aansprakelijkheid van verzekerden voor letselschade is
      verzekerd;

Verzekeringsgebied
•    De hele wereld

Verzekerde bedragen
€ 1.000.000,-
€ 1.250.000,-
€ 2.500.000,-
 
Premiekorting bij Eigen Risico
Standaard is geen eigen risico van toepassing op de AVP. Tegen premiekorting kan worden gekozen voor:
•    een algemeen eigen risico van € 90,-;
•    een eigen risico van € 150,- voor schade veroorzaakt door kinderen.
 
Uitbreidingen
•    Jagersrisico (ook dekking voor bezit/gebruik van vuurwapens bestemd voor
     de jacht).
•    Meeverzekeren van kinderen die om andere dan studieredenen uitwonend
      zijn.
 
Uitsluitingen
•    De aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van beroep of bedrijf;
wel dekking voor
•    kinderen tijdens vakantiewerk of stageperiode;
•    onbetaald vrijwilligerswerk.
•    Opzettelijk toegebrachte schade.
•    Schade door motorrijtuigen (wel dekking bij joyriding).
•    Schade in verband met het bezit of gebruik van vuurwapens m.u.v. jagersrisico wanneer dat is meeverzekerd.