Inboedelverzekering

Dekkingsvormen
• Extra Uitgebreide Inboedelverzekering
• "Optimaal'' Inboedelverzekering

Dekking Extra Uitgebreide Inboedelverzekering
De Extra Uitgebreide Inboedelverzekering vergoedt de schade aan of door:
(raadpleeg voor de exacte dekkingsomschrijving(en) altijd de polisvoorwaarden)
• brand, blikseminslag, inductie door bliksem, ontploffing;
• storm;
• luchtvaartuigen;
• diefstal;
• water onvoorzien gestroomd uit waterleiding, c.v. installatie, waterbed of
  aquarium (incl. vergoeding van de kosten van opsporing en herstel);
• neerslag, onder neerslag wordt ook verstaan schade als gevolg van
   plaatselijke hevige regenval;
• olie;
• aanrijding/aanvaring;
• relletjes en vandalisme;
• diefstal van tuinmeubelen en wasgoed;
• bederf van levensmiddelen in koelkast of diepvriezer bij stroomuitval
  langer dan 6 uur;
• rook en roet;
• schroeien, zengen of smelten;
• storm aan zonweringen en antennes aan de buitenzijde van het
  woonhuis;
• terugstromend water van de openbare riolering en door grondwater als
  dat via de afvoerbuizen de woning binnenkomt;
• opruimings-, vervoers- en opslagkosten;
• herstellingskosten van de tuin.

Dekkingen Optimaal Inboedelverzekering
De Optimaal Inboedelverzekering” vergoedt onder bepaalde
omstandigheden de schade aan, door of voor :
(raadpleeg voor de exacte dekkingsomschrijving(en) altijd de polisvoorwaarden)
• alle schadegebeurtenissen zoals vermeld bij de Extra Uitgebreide
   Inboedelverzekering