Motorrijtuigenverzekering

Wettelijke aansprakelijkheid (WA)
•    conform de 5e Europese WAM richtlijn bedraagt het verzekerd bedrag
      € 2.500.000,- voor zaakschade en € 5.600.000,- voor personenschade;
•    rijden met aanhangwagen gratis meeverzekerd;
•    géén eigen risico;
•    hulpverlening bij ongevallen;
•    verstrekken van financiële zekerheid bij inbeslagname door buitenlandse
      overheid.

Beperkt Casco
•    brand, explosie, zelfontbranding;
•    diefstal, joyriding, inbraak, verduistering;
•    ruitbreuk;
•    aanrijding met loslopende dieren en met vogels;
•    natuurrampen;
•    storm;
•    luchtvaartuigen;
•    van buiten komende onheilen tijdens vervoer;
•    verontreiniging van bekleding bij kosteloos vervoer van gewonden;
•    schaden niet van invloed op de B/M ladder.

Volledig Casco
dekkingen zoals vermeld bij Beperkt Casco en inclusief:
•    botsen;
•    omslaan;
•    slippen;
•    andere van buiten komende onheilen;
•    gratis hulpverlening bij pech in het buitenland.

Aanvullende dekkingen
De Pakketverzekering Motorrijtuigen kan worden uitgebreid met een:
•    Ongevallen in-/opzittendenverzekering;
•    Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI);
•    Bonusbeschermer;
•    Verhaalsrechtsbijstand;
•    Motorrijtuig rechtsbijstandverzekering;
•    Pechhulpdekking