Nieuwe regels schadevrije jaren»

Gepubliceerd op 04-04-2016

Autoverzekeringen onderling vergelijken was altijd lastig omdat u niet zomaar wist hoe verzekeraars afzonderlijk met schadevrije jaren omgingen. Aan die onzekerheid is een einde gekomen. Per 1 januari werken alle autoverzekeraars met dezelfde schadevrije jaren tabel.

Autoverzekeraars gebruiken een zogenoemde bonus/malus-ladder om uw schadevrije jaren en de daarbij behorende premie weer te geven. Hoe langer u schadevrij rijdt, hoe hoger de trede die u inneemt op de ladder. En hoe hoger de trede die u inneemt, hoe hoger uw no-claimkorting op de premie van de autoverzekering. Op het moment dat u wel schade claimt, gaat u terug op de ladder.

Verschillen tussen verzekeraars
Tot 1 januari 2016 bepaalde iedere verzekeraar zelf hoeveel treden hun eigen bonus/malusladder had en hoeveel treden u terugviel bij schade. Bij sommige verzekeraars had u al snel de top van de bonus/malusladder bereikt en bleef u altijd op die laatste trede staan, ook al reed u nog jaren schadevrij. Maar het kon ook zijn dat een verzekeraar u uit commerciële motieven hoger op de bonus/malusladder zette. Het leek dan alsof u meer schadevrije jaren had en u kreeg meer korting. Een no-claimbeschermer had hetzelfde effect. Maar als u overstapte naar een andere autoverzekeraar, keek die voor het berekenen van de premie alleen naar de jaren dat u daadwerkelijk geen schade had geclaimd.

Een methode voor alle verzekeraars
Dat iedere autoverzekeraar zijn eigen bonus/malussysteem had, zorgde voor veel vragen en klachten. Onwenselijk vond de verzekeringsbranche. Sinds 1 januari 2016 worden daarom de schadevrije jaren door alle verzekeraars op een gelijke manier berekend. Ook moeten verzekeraars sinds 1 januari allemaal tot 99 schadevrije jaren blijven tellen. Het staat dus altijd vast waar u staat op de bonus/malusladder en hoeveel treden u terugvalt bij schade. Maar elke verzekeraar mag nog wel zijn eigen kortingstabel hanteren. Zij bepalen zelf hoeveel no-claimkorting u krijgt per aantal schadevrije jaren, en hoe de korting op de premie uitvalt als u schade claimt.